Menu

مشاوره پروژه های طراحی گرافیک

کافیست که فقط چند ثانیه به اطراف خود ، روی میز ، داخل کیف و ... نگاه کنید
چه می بینید ؟
پاسخ یک کلمه است : گرافیک
گرافیک در تمام فعالیت ها و ارتباطات ما وجود دارد و به عنوان مهمترین بخش در ارتباطات تصویری لحاظ می گردد . به نوعی می توان گفت که گرافیک بین المللی ترین زبان رایج دنیاست که نقش کلیدی در حوزه تبلیغات و بازاریابی سازمانها و تجارت ها دارد.

 
ما طراحی گرافیک را به عنوان ابزاری برای ارتباطات موثر در تبلیغات و بازاریابی می دانیم
و با این نگاه نمونه کارهای خود را تولید می کنیم

برنامه ریزی
این مرحله قبل از شروع به کار است که در آن، بازار هدف و فعالیت های انجام شده توسط همکاران و رقبا مطالعه می شود و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می شود و
پس از مطالعه دقیق سوابق تبلیغاتی با تکیه بر چهارچوب درخواست کارفرما، جلسات ایده پردازی برگزار گردیده که در طی آنها ایده کلی پروژه در رابطه با «نحوه برخورد بصری با پروژه»، «قطع کار» و یا «ساختار اولیه پروژه» ساخته و پرداخته می شود و شمال مراحل زیر است :

    تعیین هدف پروژه
    شناسایی گروه مخاطب
    انتخاب متریال ، ابزار و تکنولوژی طرح
    ارائه طرح مفهومی

    تعیین بودجه

   طراحی گرافیک ( اجرا )

پس از شکل گیری ساختار یک پروژه در مرحله ایده پردازی، در این مرحله پروژه ماهیت بصری پیدا می کند و پس از پرداخت های تکنیکی نهایی می شود.

    ارائه اتود های اولیه
    انتخاب طرح (گرافیک)
    اجرای طرح (گرافیک)
    تصویر سازی
    آماده سازی طرح
    انتخاب متن و تصاویر
    بهینه سازی تصاویر
    بررسی تکنیکی تولید
    کنترل طرح

   تولید

پس از نهایی شدن
پروژه طراحی گرافیک برای ورود به مرحله چاپ نیاز به پردازش دارد که به علت وجود ظرافت های صنعت چاپ، باید بطور مشترک توسط متخصص چاپ و طراح گرافیک انجام گیرد.

    مدیریت تولید
    مدیریت چاپ
    کنترل و نظارت بر چاپ
    بسته بندی
    ارسال

 
Go to top