Menu

دامنه

دامین چیست ؟

 

    همانطور که در عرف معمول هر شرکت یا هر شخص دارای مشخصاتی یکتا نظیر : اسم، آدرس و یا آرم می باشد، هر فرد حقیقی یا حقوقی جهت حضور در اینترنت می بایست یک نام و آدرس مجزا برای خود داشته باشد. این آدرس مجزا و انحصاری اصطلاحاً با نام Domain شناخته می گردد.
   هر Domain دارای مشخصه هایی می باشد که از 3 قسمت اصلی ساخته می شود. به شرح ذیل :

 

zone domain host
com domain name www


بخش اول : Zone
این بخش بیانگر محدوده فعالیت شرکت شما می باشد.کاربران با توجه به این بخش پی به زمینه کاری شما می برند. مثلاً com. نشان دهنده تجاری بودن سازمان شما می باشد.


بخش دوم : Domain
نشان دهنده نام شما می باشد.این نام نمی بایست قبلا توسط فرد دیگری دریافت شده باشد، بدین منظور قبل از ثبت Domain می بایست نام انتخابی خود را چک کنید .
برای چک کردن نام مورد علاقه خود اینجا را کلیک کنید .

بخش سوم : Host
بیانگر میزبان صفحات سایت شما می باشد که کاربر را به سمت صفحات طراحی شده جهت معرفی شرکت شما سوق می دهد. همچنین اگرسایت شما دارای زیر سایتهای مختلف باشد از این بخش میتوانید به زیر سایت مربوطه بروید.

 

 

برای ثبت دامنه کلیک نمایید

تعرفه ثبت دامنه به ریال می باشد

 

پسوند  سال ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 400,000 400,000 400,000
.ir 1 59,000 59,000 59,000
.net 1 390,000 390,000 390,000
.org 1 400,000 400,000 400,000
.ae 1 3,232,710 3,232,710 3,232,710
.am 1 2,812,680 2,812,680 2,812,680
.asia 1 463,710 463,710 463,710
.at 1 778,440 هیچکدام 778,440
.be 1 540,930 540,930 540,930
.biz 1 428,610 428,610 428,610
.bz 1 1,755,000 1,755,000 1,755,000
.ca 1 1,170,000 1,170,000 1,170,000
.cc 1 828,750 828,750 828,750
.ch 1 703,950 هیچکدام 703,950
.club.tw 1 953,160 953,160 953,160
.cn 1 498,030 498,030 498,030
.co 1 935,610 0 935,610
.co.at 1 778,440 هیچکدام 778,440
.co.gg 1 5,889,780 5,889,780 5,889,780
.co.in 1 128,310 128,310 226,200
.co.je 1 6,216,990 2,944,890 2,944,890
.co.nz 1 1,801,410 1,801,410 1,801,410
.co.uk 1 497,250 هیچکدام 497,250
.com.au 1 911,430 911,430 911,430
.com.co 1 498,810 498,810 498,810
.com.es 1 270,270 هیچکدام 270,270
.com.tw 1 953,160 953,160 953,160
.coop 1 5,143,710 5,143,710 5,143,710
.de 1 601,380 601,380 601,380
.dk 1 551,850 551,850 551,850
.ebiz.tw 1 953,160 953,160 953,160
.es 1 378,300 هیچکدام 378,300
.eu 1 554,580 554,580 554,580
.firm.in 1 128,310 128,310 226,200
.fm 1 2,812,680 2,812,680 2,812,680
.fr 1 540,930 540,930 540,930
.game.tw 1 953,160 953,160 953,160
.gen.in 1 128,310 128,310 226,200
.gg 1 7,198,620 4,253,730 4,253,730
.idv.tw 1 953,160 953,160 953,160
.in 1 128,310 128,310 313,560
.ind.in 1 128,310 128,310 226,200
.info 1 412,620 412,620 412,620
.it 1 540,930 هیچکدام 540,930
.li 1 703,950 هیچکدام 703,950
.ltd.uk 1 497,250 هیچکدام 497,250
.me 1 812,370 812,370 812,370
.me.uk 1 497,250 هیچکدام 497,250
.mn 1 2,301,000 2,301,000 2,301,000
.mobi 1 496,860 496,860 496,860
.name 1 428,610 428,610 428,610
.net.au 1 911,430 911,430 911,430
.net.co 1 498,810 498,810 498,810
.net.gg 1 5,889,780 2,944,890 2,944,890
.net.in 1 128,310 128,310 226,200
.net.je 1 6,216,990 2,944,890 2,944,890
.net.nz 1 1,801,410 1,801,410 1,801,410
.net.uk 1 497,250 هیچکدام 497,250
.nl 1 541,320 541,320 541,320
.nom.es 1 270,270 هیچکدام 270,270
.nu 1 883,350 هیچکدام 883,350
.or.at 1 778,440 هیچکدام 778,440
.org.es 1 270,270 هیچکدام 270,270
.org.gg 1 5,889,780 2,944,890 2,944,890
.org.in 1 128,310 128,310 226,200
.org.je 1 6,216,990 2,944,890 2,944,890
.tv 1 1,157,910 1,157,910 1,157,910
.tw 1 953,160 953,160 953,160
.us 1 257,010 257,010 257,010
.wf 1 540,930 540,930 540,930
.ws 1 1,255,800 1,255,800 1,255,800
.xxx 1 2,730,000 2,730,000 2,730,000
.yt 1 540,930 540,930 540,930
Go to top