Menu

آموزش شبکه

برگزاری دوره ها ، کارگاههای عملی ، Camp های تخصصی IT  :  از جمله

دوره هایMicrosoft ، Cisco، CompTIA،  Security
ارزيابی پرسنل و امکان سنجی جهت ارگانها ، شرکتها و موسسات و برگزاری دوره های ويژه پرسنل
برگزاری دوره های ويژه مديران و کارشناسان
برگزاری دوره و ارائه راه حلهای جامع در زمينه آموزش ICT
ارائه سمينارهای علمی در خصوص IT و امنيت شبکه
آموزش نرم افزارهای تخصصی امنيت ، مونيتورنيگ و مديريت شبکه
برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت

 

آموزش سیسکو Cisco

Go to top