Menu

برندسازی اینترنتی

 

 

 

برندسازی اینترنتی یعنی بهره برداری تخصصی از بستر اینترنت در راستای برندسازی. بر خلاف تصور عموم، برندسازی اینترنتی علم بهره برداری از موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی نیست، چرا که اینها صرفا ابزار هستند. 

 

بخشی از برندسازی

اینترنت را به فهرست رسانه ها اضافه کنید. به نظر ما اینترنت بزرگتر از دیگر رسانه ها خواهد شد و بیشترین نفوذ را بر زندگی ما خواهد داشت. از آنجاکه هم اکنون اینترنت به بخشی از زندگی تبدیل شده، باید به بخشی از برندسازی نیز تبدیل شود. این خطر وجود دارد که چنین پدیده ای به جای تبدیل شدن به یک واسط ارتباطی یا کانال بازاریابی در قالب موجودیتی کاملا مجزا از برند تلقی گردد. البته اینترنت دارای ویژگی های منحصر به فردی است که کسب دانش و آگاهی های لازم در خصوص آنها ضروری به نظر می رسد. ابزاری مانند اینترنت، ارتباط دو طرفه را تسهیل می بخشد. از سوی دیگر اینترنت مصرف کنندگان کینه توز و ناراضی را قادر می کند پیام ها و نظریه های خود علیه برند را منتشر کنند و این کاری است که از طریق رسانه های یکسویه مقدور نیست.

 

 

 

مطالب دیگر

Menu

آخرین مقالات

Go to top